Προσλήψεις στην Aegean Airlines

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της…

Cafe-bar ζητά προσωπικό

Cafe-bar ζητά προσωπικό, κοπέλες για σέρβις και μπαρίστα για πενθήμερη εργασία και πλήρη απασχόληση. Για…