Ιδιαίτερα Μαθήματα

Καθηγητής φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου Προετοιμασία Πανελλαδικών…

Αγγλικά και Γαλλικά

Καθηγήτρια με πολυετή εμπειρία, πρώην φοντιστηριούχος για περίοδο 20 ετών, παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών…

Zητείται νέα για promotion

Zητείται νέα για promotion στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής με καλές αποδοχές. Τηλέφωνο επικοινωνίας…

To Diangelo ζητά ντιλιβερά

Το cafe-bar Diangelo στη Ραφήνα ζητά ντιλιβερά. Για περισσότερες πληροφορίες (μισθός, ωράριο κλπ.) τηλεφωνήστε στο…

Το Stop & Shop ζητά προσωπικό

Το μινι μάρκετ στο Νέο Βουτζά, Stop & Shop, ζητά κοπέλα για 4 ώρη εργασία, για την καλοκαιρινή περίοδο.…