Τρόφιμα σε 250 οικογένειες

Τρόφιμα για 250 οικογένειες που ανήκουν στους ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής αλλά και…