Δήμος Μαρκοπούλου: 25 νέες προσλήψεις για τις ανάγκες της Δημοτικής Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη – Όλες οι ειδικότητες

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κας Βασιλικής Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας 2299020118).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε παρακάτω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ΨΖ3ΦΩΛΝ-ΒΟΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 1-2024.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ.doc
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-10_6_2021.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ_A1_22_EL_GR-ΣΟΧ-ΣΜΕ-3_1_2024.pdf

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.