Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Αλλαγή δικαιολογητικών για τους πυρόπληκτους

Επειδή έγινε μια αλλαγή στα δικαιολογητικά για τους πυρόπληκτους, όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να ενημερωθούν ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα σωστά έγγραφα και να πάρουν τα ποσά που δικαιούνται.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο τύπου που έστειλε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση* του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου& τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.
2. Υπεύθυνη δήλωση* συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους .
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης,η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση* που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Το ως άνω επίδομα χορηγείται εις διπλούν στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Πολύτεκνες οικογένειες με την προσκόμιση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
2. Οικογένειες που έχουν Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 6.000,00 € ΚΑΤ’ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση* του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.
2. Έκθεση αυτοψίας εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
3. Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση* συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
6. Τελευταία υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συνιδιοκτησίας, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση* που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΣΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (4.500,00€) ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση* του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & τον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης.
2. Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής.
3. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

* Τα έντυπα χορηγούνται από την Επιτροπή παραλαβής αιτημάτων του Δήμου.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.