Φιλανθρωπική Ομαδική Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Φιλανθρωπική Ομαδική Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εγκαίνια 23 Νοεμβρίου 2019, στις 18:30

Διάρκεια έκθεσης: 23 – 30 Νοεμβρίου