Μαραθώνας: Πρόστιμο 1.800 ευρώ σε κατάστημα – Τι συνέβη

Με απόφαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Ζορμπά, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 ευρώ σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή υποβολή ηλεκτρονικής γνωστοποίησης. Επίσης διαπιστώθηκε να απασχολούνται σε αυτό δύο εργαζόμενοι

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Αρ. Απόφασης 477/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των αρ. 15,29 και 34 του Ν. 4442/2016
Τις διατάξεις του αρ. 14 της ΚΥΑ 16228/17

Α)Το υπ. Αρ. 1020/7391/60-α/15-6-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα Β) Το υπ. Αρ. 1020/7391/63-α/30-6-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα
Α) Το υπ. Αρ. 1020/7391/61-α/5-6-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα
Β) Το υπ. Αρ. 1020/7391/65-α/7-8-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα
Α) Το υπ. Αρ. 19886/6-9-23 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος
Το υπ. Αρ. 1020/7391/66-α/12-9-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα

Α) Το α.α 22069 /15-9-23 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης /Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και Τουρισμού Β) Το α.α 22067 /15-9-23 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης /Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και Τουρισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιβάλλουμε στον ……….. του ……. με ΑΦΜ , συνολικό πρόστιμο χιλίων οκτακοσίων (1.800€) ( 900 € & 900 € ) επειδή λειτουργεί κατάστημα (beach bar) με διακριτικό τίτλο « » χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή υποβολή ηλεκτρονικής γνωστοποίησης. Επίσης διαπιστώθηκε να απασχολούνται σε αυτό δύο (2) εργαζόμενοι.

Το ύψος του προστίμου προκύπτει από το γινόμενο της τιμής βάσης, του συντελεστή επιπέδου και του συντελεστή μεγέθους.

Συγκεκριμένα, ως τιμή βάσης ορίζονται τα 100 ευρώ. Ως συντελεστής επιπέδου παράβασης για παντελή έλλειψη πρώτης γνωστοποίησης ορίζεται το 6 και ως συντελεστής μεγέθους, σύμφωνα με τον αριθμό εργαζομένων (όπως αναγράφονται στο ανωτέρω 7) του Α.Τ. Μαραθώνα (κατηγορία 2), ορίζεται το 1.

Επίσης εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της πρώτης παράβασης, η τιμή υπολογισμού προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε νέα διαπίστωση παράβασης με χρονικό σημείο αφετηρίας της διετίας την ημέρα διαπίστωσης της αμέσως προηγούμενης ίδιας παράβασης. Το έτος 2023 είχε βεβαιωθεί η υπ’ αριθ. 1020/7391/61-α/5-6-2022 παράβαση από το Α.Τ. Μαραθώνα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής προστίμου.

Συνεπώς, το πρόστιμο που αντιστοιχεί (παράβαση λόγω παντελούς έλλειψης πρώτης γνωστοποίησης) και στην προσαύξηση λόγω νέας παράβασης, ανέρχεται στα 900€ (100Χ6Χ1=600+50% προσαύξηση=900) για την περίπτωση αρ. 3 και στα 900€ (100Χ6Χ1=600+50% προσαύξηση=900) για την περίπτωση αρ. 4

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω , ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής, την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4442/2016, «Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.