Όλα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας έως την Τετάρτη (30/8)

Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι

Αναλυτικά

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
24/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
24/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
24/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
24/8/2023 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/8/2023 1:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
24/8/2023 4:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
24/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
24/8/2023 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
24/8/2023 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
25/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
25/8/2023 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/8/2023 12:15 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
25/8/2023 3:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 5:30 μμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
25/8/2023 6:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
25/8/2023 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ
25/8/2023 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
25/8/2023 8:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
26/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
26/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
26/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
26/8/2023 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/8/2023 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
26/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/8/2023 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
26/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
26/8/2023 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
26/8/2023 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
27/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
27/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
27/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
27/8/2023 10:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
27/8/2023 3:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 3:50 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ
27/8/2023 5:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 5:30 μμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ
27/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
27/8/2023 6:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
27/8/2023 8:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 8:45 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
27/8/2023 9:45 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
27/8/2023 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
28/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
28/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
28/8/2023 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/8/2023 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
28/8/2023 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
28/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
28/8/2023 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ
28/8/2023 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
28/8/2023 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
29/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
29/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
29/8/2023 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/8/2023 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
29/8/2023 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/8/2023 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/8/2023 7:20 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
30/8/2023 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
30/8/2023 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
30/8/2023 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
30/8/2023 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
30/8/2023 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/8/2023 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/8/2023 2:30 μμ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
30/8/2023 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/8/2023 4:30 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
30/8/2023 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
30/8/2023 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.