Πικέρμι: Έκπληκτος & ενοχλημένος ο Αδαμόπουλος από τη δημοσιοποίηση της επιστολής Κυριαζή – Πρόγιου – Τι απαντά

Απάντηση στην επιστολή των Συμβούλων του Κοινοτικού Συμβουλίου κ.κ Κυριακζή και Πρόγιου απέστειλε στο irafina.gr, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου κ. Θανάσης Αδαμόπουλος

Ο κ. Αδαμόπουλος, δηλώνει έκπληκτος και ενοχλημένος από τη δημοσιοποίηση της επιστολής (Δείτε ΕΔΩ)

Δείτε αναλυτικά όλα όσα αναφέρει στην επιστολή του προς το irafina.gr

Με έκπληξή μου διάβασα ανάρτησή σας στην ηλεκτρονική εφημερίδα σας με ημερομηνία 14/12/2020, η οποία αφορά την από 21/10/2020 επιστολή των κοινοτικών συμβούλων Πικερμίου Κ. Κυριαζή και Α. Πρόγιου προς εμέ, ως Προέδρου της Κοινότητας Πικερμίου. Καταρχάς, θα ήθελα να σας δηλώσω την ενόχλησή μου για το ότι δεν επικοινωνήσατε μαζί μου, ώστε να έχετε ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο δημοσίευμα, που να περιλαμβάνει και την άλλη πλευρά, ήτοι ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά και εν προκειμένω η αλήθεια, ήτοι ότι η ως άνω επιστολή έχει ήδη απαντηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με την από 17-11-2020 Δήλωση – Απάντησή μου, με αριθμό πρωτ. 100/17-11-2020 απάντησα στην από 21/10/2020 επιστολή των ως άνω συμβούλων, την οποία και παρέλαβαν αυθημερόν τόσο οι ίδιοι όσο και όλοι ανεξαιρέτως οι κοινοτικοί σύμβουλοι, το περιεχόμενο της οποίας έχει αυτολεξεί ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Του Αθανασίου Αδαμόπουλου, ως Προέδρου της Κοινότητας Πικερμίου

ΠΡΟΣ

1) Κωνσταντίνο Κυριαζή
2) Αθηνά Πρόγιου, αμφότερων Κοινοτικών Συμβούλων Πικερμίου

Κοινοποιουμένη και προς

Τα λοιπά μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου

…………………………

Επί της της από 21/10/2020 επιστολής σας με αριθμό πρωτ. … θα ήθελα να σας επισημάνω τα κάτωθι:
Με έκπληξή μου έλαβα την ως άνω επιστολή, η οποία – όπως γνωρίζετε – δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και της παρακολούθησης από εμέ, ως Προέδρου, της πορείας και επεξεργασίας των αποφάσεών μας από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τη συγκρότηση σε σώμα του Κοινοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 30/23-10-2019 έγγραφο, δημιουργήθηκε το Οργανόγραμμα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, στο οποίο ανατέθηκαν αναλυτικά διάφορες θεματικές ενότητες της Κοινότητάς μας σε όλους τους κοινοτικούς συμβούλους. Πλέον συγκεκριμένα, ο πρώτος εξ υμών, ως αρμόδιος για το Ντράφι και τα τεχνικά έργα και τις υποδομές της Κοινότητας Πικερμίου, ανέλαβε την επίβλεψη – εισήγηση του φωτισμού – ύδρευσης – συντήρησης οδών και υποδομών και η δεύτερη εξ υμών ως αρμόδια Πολιτικής Προστασίας Κοινότητας Πικερμίου ανέλαβε την καθαριότητα (Οικ/για και βλάστηση – Πολιτική προστασία της Κοινότητας Πικερμίου) – Περιβάλλον – Πράσινο Ντραφίου. Τα θέματα του Κοινοτικού Συμβουλίου ορίζονται κατόπιν προτάσεών σας και σε συνεργασία μαζί σας, είναι επαρκώς ορισμένα, ακολούθως δε λαμβάνετε επίσημη πρόσκληση τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ημέρα Παρασκευή για την συνεδρίαση της Τετάρτης. Μέχρι σήμερα έχω συμπεριλάβει όλα τα θέματα που έχετε προτείνει και μάλιστα έχουν ψηφιστεί ομόφωνα. Η διαδικασία που ακολουθείται – όπως πολύ καλά γνωρίζετε – είναι η εξής: Ο Πρόεδρος εισηγείται, ακολουθεί διαλογική συζήτηση και αποφασίζουμε ή αναβάλουμε για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τηρούνται νομίμως χειρόγραφα πρακτικά απαρεγκλίτως από την αρμόδια υπάλληλο – Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Κουλαξή, όπως είθισθαι όλα τα προηγούμενα χρόνια μετά την συνένωσή μας με τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, τηρώντας όλες τις νόμιμες τυπικές διαδικασίες. Πολλές φορές μάλιστα εσείς οι ίδιοι υπαγορεύετε στην αρμόδια Γραμματέα το κείμενο που θέλετε να καταγραφεί. Μπορείτε βεβαίως να καταθέσετε δήλωση, ώστε να καταγραφεί στα πρακτικά, με το λεκτικό και το περιεχόμενο που εσείς επιθυμείτε, καθώς επίσης να κάνετε γραπτές εισηγήσεις για θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και τα οποία εσείς έχετε προτείνει κι εγώ τα έχω συμπεριλάβει στην συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά κι εγώ ο ίδιος σας το έχω ζητήσει επανειλημμένως. Έχετε αναρωτηθεί πόσα θέματα μου έχετε προτείνει μέχρι σήμερα; Έχετε αναρωτηθεί πόσες εισηγήσεις μου έχετε φέρει μέχρι σήμερα στα θέματα που εσείς οι ίδιοι έχετε προτείνει;
Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μου εγχειρίσατε τις προτάσεις σας για τον προϋπολογισμό του έτους 2020 γραπτώς και παραχρήμα ψηφίστηκαν και προτάθηκαν στον Δήμο χωρίς καμία διόρθωση. Η δεύτερη εξ υμών άλλωστε – όπως θα ενθυμείσθε – πρότεινε να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό να τοποθετηθούν πινακίδες stop σε οδούς, έχοντας πλήρη άγνοια, διότι, μία τέτοια πρόταση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό μεμονωμένα. Παρολαυτά, το συμπεριέλαβα. Ποτέ δεν στέρησα το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και προτάσεων κανενός Συμβούλου.

Αναφορικά δε με την προετοιμασία των θεμάτων (τα οποία ως επί τω πλείστον γνωρίζετε) συζητώνται πριν την έναρξη του συμβουλίου εκτενώς πριν τη λήψη απόφασης και μάλιστα – όπως πολύ καλά γνωρίζετε – κάνουμε προσυμβούλιο και υπάρχει εκτενής ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν εσείς έχετε άγνοια των θεμάτων και της περιοχής, είναι δικό σας θέμα να ενημερωθείτε. Άλλωστε, γίνεται εισήγηση και ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Διατηρείτε βεβαίως το δικαίωμά σας να ζητήσετε την αναβολή του θέματος ή να τοποθετηθείτε, καταθέτοντας την άποψή σας, με την ταυτόχρονη καταγραφή στα πρακτικά.

Κατόπιν της ψήφισης των θεμάτων, εγώ, ως Πρόεδρος, προωθώ στον Δήμο όλες τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου παραχρήμα. Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δε σύμφωνα με το άρθρο 81 του ως άνω Νόμου παρακολουθεί την προώθηση από τον δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί από αυτόν. Σύμφωνα δε με το άρθρο 87 παρ. 1 του οικείου νόμου είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου να «φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα». Θα ήθελα δε να σας υπενθυμίσω ότι την 14η Οκτωβρίου 2020 – 10η Συνεδρίαση με αριθμό απόφασης 30/2020, εισηγήθηκα ως 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης το εξής: «Σας ενημερώνω για τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου που έχουν ψηφιστεί από την αρχή της θητείας μας από 9ος 2019 και μέχρι 9ος 2020, ποιες έχουν προχωρήσει από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και ποιές δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Θα καταγράψουμε ποιες αποφάσεις δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα». Αφού καταγράφηκε αναλυτικά ποιες αποφάσεις δεν έχουν υλοποιηθεί από το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, ακολούθως τοποθετήθηκε ο πρώτος εξ υμών, έγινε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα η εισήγησή μου, ώστε να δοθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω εισηγήσεων από τον Δήμο. Προς επίρρωση των ανωτέρω, τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά και ακολούθως, σύμφωνα με το αποδεικτικό δημοσίευσης, τοιχοκολλήθηκαν την αμέσως επόμενη ημέρα τα θέματα συζήτησης με αριθμό πρωτ. 94/15-10-2020.

Θα ήθελα ακόμα να σας υπενθυμίσω, ότι όταν εκλήθην ο σύλλογος «Ερίκεια» στην ειδική συνεδρίαση για τα προβλήματα των οικισμών, ώστε να καταθέσει τις απόψεις του και τα προβλήματα του οικισμού Ντράφι, ουδέποτε έθεσε θέμα δεξαμενής πόσιμου νερού, ούτε εξάλλου προτάθηκε, ώστε να εισαχθεί σχετικό θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Καθημερινά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, μεταφέρω και παρουσιάζω στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζομαι με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσω κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθώ την προώθηση από τον δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου, βρίσκομαι σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς επίλυση των θεμάτων καθημερινότητας, όπως κατάσταση των οδοστρωμάτων, καθαριότητα, πεζοδρόμια, καταρράκτη, παιδικές χαρές, πολιτική προστασία, πυροπροστασία κ.λ.π.

Αναφορικά δε με τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του έτους 2021, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τις καταθέσατε εγγράφως, καθώς επίσης εκλήθησαν οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς μας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ακολούθως, κατέθεσαν προτάσεις, τις οποίες συμπεριλάβαμε και ψηφίσαμε όλες ανεξαιρέτως.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με δική μου πρωτοβουλία και αζημίως προς την Κοινότητα, μερίμνησα ώστε να υπάρχει ανοικτή τηλεφωνική γραμμή παραπόνων του πολίτη (τηλ.: 6970057000), στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και ενημερώνονται παραχρήμα οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσίες του δήμου μας, προκειμένου να υπάρχει αμεσότητα του πολίτη με την διοίκηση και ταυτόχρονα επίλυση των αιτημάτων του και διευκόλυνση της καθημερινότητάς του.

Κατόπιν των ανωτέρω, αναρωτιέμαι, πού συνίσταται η ολιγωρία, άλλως «ανεπάρκεια» λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου; Ποια θέματα προτείνατε και δεν τα συμπεριέλαβα; Για ποιο λόγο δεν εκτελείτε τις εργασίες που σας έχει αναθέσει το συμβούλιο σύμφωνα με το οργανόγραμμα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων μελών του κοινοτικού συμβουλίου Πικερμίου (αριθμ. πρωτ. 30/23-10-2019); Για ποιο λόγο απεστάλη η από 21-10-2020 επιστολή σας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω ενέργειες αλλά και τον θεσμικό ρόλο των αποφάσεων του Κοινοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου, οι οποίες έχουν εισηγητικό και ουχί κανονιστικό χαρακτήρα; Για ποιο λόγο αγνοήσατε την υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου και αποστείλατε μεταγενέστερα, ήτοι μόλις επτά ημέρες αργότερα, την από 21/10/2020 επιστολή σας;

Επειδή το Συμβούλιο της Κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

Για όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ανακαλέσετε εντός 10 ημερών από την επομένη λήψης της παρούσας τα όσα αναφέρετε στην από 21/10/2020 ανοικτή επιστολή σας για την λειτουργία της Κοινότητάς μας, η οποία δεν συνάδει με το θεσμικό της ρόλο αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της μέχρι σήμερα και να συνεργαστούμε από κοινού για την επίλυση των θεμάτων αρμοδιότητας της περιφέρειάς μας με την κατάθεση γραπτών εισηγήσεων για τα θέματα αρμοδιότητάς σας και την συνεργασία μας με τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, ώστε να επιτευχθεί η επίλυσή τους όσο το δυνατόν ταχύτερα, χωρίς διάθεση αντεγκλήσεων και πυροδότησης έκρυθμου κλίματος.

Εξάλλου, η ενασχόλησή μας με τα κοινά και η εκλογή μας, μοναδικό στόχο έχει την προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο και την βελτίωση της καθημερινότητάς μας, θέτοντας στέρεες βάσεις για το Πικέρμι του αύριο. Κάποιοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να το αποδείξουμε εμπράκτως και στο παρελθόν έχοντας τη δυνατότητα εκ του θεσμικού μας ρόλου.

Με εκτίμηση,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ».

Κατόπιν των ανωτέρω, προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποφυγή εντυπώσεων αναφορικά με την λειτουργία της Κοινότητας Πικερμίου, παρακαλώ, όπως δημοσιεύσετε αυθημερόν την παρούσα επιστολή μου στην ιστοσελίδα σας.

Με εκτίμηση,
Αθανάσιος Αδαμόπουλος

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.