Προσλήψεις προσωπικού για το Δασαρχείο Λαυρίου!

Το Δασαρχείο Λαυρίου της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στο Δασαρχείο Λαυρίου της ΕΕΔΠ Αττικής.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται από την 24η Ιουλίου 2023, ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α2538/24-7-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα (Δήμος Λαυρεωτικής και Δήμος Σαρωνικού) και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. (Ανατολικής Αττικής) που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Στην περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο επιλογής, ως δεύτερο κριτήριο επιλογής ορίζεται ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ως τρίτο κριτήριο επιλογής ορίζεται ο βαθμός του πτυχίου.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση του Δασολόγου και πλεονάζουν οι αιτήσεις των Δασοπόνων, η υπηρεσία θα καλύψει την θέση με Δασοπόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Τετάρτη 04/10/2023 μέχρι και τη Τετάρτη 11/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Δασαρχείου Λαυρίου της Ε.Ε.Δ.Π. Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

dasarxeio.com

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.