Προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική απασχόληση στα πολιτιστικά προγράμματα-όπως επιμέλεια και προετοιμασία των τμημάτων για τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις – εκδηλώσεις» συνολικής διάρκειας 8 και 9 μήνες.

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., έως και την Τετάρτη 1/12.

Δείτε ακόμα:  Κακοκαιρία "Ελπίδα": Σε επιφυλακή το Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα