Συνεδριάζει την Παρασκευή (25/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

Συμμετοχή του Δήμου Μαραθώνος ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)

Περί έγκρισης πρακτικού καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την ανέγερση του διδακτηρίου του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης Αττικής. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος για το έργο: «Δραστηριότητα Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, εντός δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου- πρώην λατομείο Παρθενών» (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων του Δήμου έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί αναμόρφωσης 6ης προϋπολογισμού του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για Καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για Καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Περί λήψης απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου με ενάριθμο 2021ΕΠ08510036 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ >> .», στη Τράπεζα της Ελλάδος για την διαχείριση έργων Π.Δ.Ε.. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )

Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (392 – 2022 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.