Συνεδριάζει την Τρίτη με 3 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί επείγουσας γνωμοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών του ιδρυθέντος παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας για τα διδακτικά έτη 2021-2023.

2. Λήψη απόφασης περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας με τη συμβολή της στη Λ. Φλέμινγκ (τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

Δείτε ακόμα:  Συνεδριάζει την Τρίτη με 3 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου

3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη, πρότασης της COSMOTE.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ