Βαριά πρόστιμα για εγκαταλελειμμένα οχήματα σε Ραφήνα & Πικέρμι!

Βαριές “καμπάνες” έπεσαν από τον δήμο Ραφήνας Πικερμίου σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τα είχαν σταθμεύσει παράνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 300 ευρώ σε δύο περιπτώσεις. Η μία στη Ραφήνα και πιο συγκεκριμένα στο Νέο Βουτζά και η άλλη στο Πικέρμι

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.

3. Τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού 300,00€ για παράνομο παρκάρισμα του αρ κυκλοφορίας οχήματος ……/8-11-2021, επάνω στην Κεντρική Πλατεία Πικερμίου, στην εταιρία …., με ΑΦΜ . ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών που εδρεύει στην Β. Γ. . Α στο Χαλάνδρι

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.

3. Τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού 300,00€ για παράνομη στάθμευση επί πεζοδρομίου της οδού Ναρκίσσου στη συμβολή Δ…… και Ν…… στην περιοχή Νέος Βουτζάς, στον κ. Λ. Γ. του Η., με ΑΦΜ . ΔΟΥ …. όπου κατοικεί στην οδό Α αρ. … στην Η..

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Φωτό αρχείου

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.