Ραφήνα: Επιβεβαίωση του iRafina.gr – Αυτή είναι η θέση του Συλλ. “Νηρέας” για την κατασκευή του αντλιοστασίου στις Μαρίκες

Επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό ρεπορτάζ του irafina.gr, το οποίο από τις 30 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως έκτακτη γενική συνέλευση που προσκάλεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Νηρέα”, επικράτησε η άποψη να μην αντιταχθεί ο Σύλλογος και οι κάτοικοι στην κατασκευή του αντλιοστασίου στο σημείο που έχει επιλέξει η ΕΥΔΑΠ και να στηρίξουν το έργο της κατασκευής του δικτύου της αποχέτευσης

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος αναφέρεται:

Τα μέλη  του Συλλόγου, προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για το γεγονός της τελικής επιλογής θέσης κατασκευής αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ στην προστατευόμενη παραλιακή θέση «Μαρίκες» Ραφήνας, απαραίτητου ωστόσο για την μελλοντική  πλήρη λειτουργία της κεντρικής αποχέτευσης. Με γνώμονα πάντα τις κατάλληλες ενέργειες για προστασία του περιβάλλοντος από κάθε παρέμβαση μικρής ή μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσε να υποβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, διαμορφώθηκαν στον Σύλλογο δύο βασικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης της εν λόγω κατασκευής.

Η μία άποψη που συνοψίστηκε ως εναλλακτικό κείμενο για ψήφιση από τα μέλη, η οποία τελικά και υπερψηφίστηκε, περιληπτικά αναφέρεται στο ότι:

«Νέα αναβολή και πιθανή ανακοπή των εργασιών αποχέτευσης μετά από 20 και πλέον χρόνια αναμονής θα υποβαθμίσει περισσότερο το ήδη βεβαρυμένο έδαφος από απόβλητα λυμάτων στην περιοχή με πρόσθετη μόλυνση των εδαφών, τηςπαραλίας και της θάλασσας. Το αντλιοστάσιο πρέπει να κατασκευαστεί στην ήδη αποφασισθείσα θέση από την ΕΥΔΑΠ λόγω έλλειψης άλλων εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων και του ενδεχομένου να μείνει η περιοχή μας χωρίς αποχέτευση για αόριστο διάστημα. Ο σύλλογος όμως, πρέπει να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή μορφή κατασκευής, ώστε το έργο να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του υγροτόπου στις Μαρίκες και την αισθητική της περιοχής, διεκδικώντας επι μέρους τροποποιήσεις του έργου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα».

Η δεύτερη άποψη, που καταψηφίστηκε, ως εναλλακτικό κείμενο για ψήφιση από τα μέλη, περιληπτικά αναφέρονταν στο ότι:

«α) η ΕΥΔΑΠ οφείλει να τηρήσει τον νόμο και να σεβαστεί το καθεστώς προστασίας της περιοχής, β) το δίλλημα της ΕΥΔΑΠ “ή στον υγρότοπο ή πουθενά” είναι ψεύτικο, γιατί υπάρχουν άλλες τεχνικά εφικτές θέσεις αλλά μεγαλύτερου κόστους εκτός  προστατευόμενης περιοχής, γ) η υλοποίηση αντλιοστασίου στη θέση που επέλεξε η ΕΥΔΑΠ  θα αποτελέσει παρέμβαση μη αντιστρεπτήγιατί το οικοσύστημα που θα καταστραφεί από τη δόμηση μίας περιοχής είναι αδύνατο να αποκατασταθεί. Αντίθετα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση που θα προκύψει από  τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αποχέτευσης στην περιοχή Νηρέα   είναιμια επίπτωση που μπορεί να αντιστραφεί με τα χρόνια δ) η παρέμβαση αυτή της ΕΥΔΑΠ, θα προκαλέσει συρρίκνωση της προστατευόμενηςζώνης από την υλοποίηση ενός απαράδεκτου σχεδίου πόλης του ’70 από Δήμο και ιδιώτες και θα δώσει το πράσινο φως για περαιτέρω παρεμβάσεις που ανακοινώνονται ήδη από το Δήμο.

Με βάση την άποψη των μελών που επικράτησε, αποφασίστηκε ο σύλλογος σε συνεργασία με άλλους φορείς, να προωθήσει τις παρακάτω τροποποιήσεις και βελτιώσεις για την τελική μορφή του αντλιοστασίου στη θέση που ήδη έχει προσδιοριστεί από την ΕΥΔΑΠ και εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς.

α) Μείωση του ύψους του προεξέχοντος του εδάφους τμήματος του αντλιοστασίου,

β) Προσαρμογή της εξωτερικής επένδυσης με τύπο υλικών και χρωματισμούς που θα εντάσσουν το αντλ/σιο στο φυσικό περιβάλλον καθιστώντας το κατά το δυνατόν λιγότερο εμφανές,

γ) Επαναφύτευση και φυσική αναγέννηση με φυτά της περιοχής στο τμήμα που από τις εργασίες θα διαταραχθεί με πρόνοια μέγιστου περιορισμού έκτασης παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

δ) Προσαρμογή και περιορισμός έκτασης διαμορφώσεων – πρόσβασης προς οικόπεδο ΕΥΔΑΠ  με διάστρωση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών με μέγιστη υδατοπερατότητα,

ε) Είσοδο μηχανημάτων και οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκλειστικά από το σημερινό αδιέξοδο οδού Ιάσονος με αυστηρό αποκλεισμό κάθε πρόσβασης από την οδό Ποσειδώνος για απόλυτη προστασία φυσικών χαρακτηριστικών ευρύτερου τμήματος προστατευόμενου χώρου,

ζ) μείωση κατά το δυνατόν της περιφραγμένης έκτασης και επιλογή τύπου περίφραξης  αντλ/σίου με το ελάχιστο οπτικό αποτύπωμα.

Σε σχέση με τις παραπάνω θέσεις ο εξωραϊστικός σύλλογος «Νηρέας» Ραφήνας θα επιδιώξει συνεργασία με τους αρμόδιους συντελεστές του έργου (την ΕΥΔΑΠ ως φορέα του έργου, μελετητές, εργολήπτες) με προσπάθεια να υιοθετηθούν στο σύνολό τους.

Το σύνολο των οικιστικών περιοχών της Ραφήνας πρέπει να συνδεθεί το συντομότερο δυνατό με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα  προκειμένου να ανασχεθεί η επί σειρά ετών εντεινόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά με αυστηρούς κανόνες και μέγιστη ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.