Ραφήνα: Η παραχώρηση έκτασης για την στέγαση πυρόπληκτων, στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων από την πυρκαγιά του 2018, με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρ-ΠΕ2.

Δείτε ακόμα:  Νέα ταλαιπωρία για τους πυρόπληκτους σε Ραφήνα & Μάτι - Κλείνει η στρόφιγγα της χρηματοδότησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ