Ραφήνα: Τι συμβαίνει με τη νέα σηματοδότηση & την κυκλοφοριακή μελέτη σε Νηρέα, Πρωτέα & Ορειχαλκουργούς

Πλήθος μηνυμάτων έχουμε δεχθεί στο irafina.gr, σχετικά με την  εφαρμογή νέας  κυκλοφοριακής μελέτης στις περιοχές: Ορειχαλκουργοί, Νηρέας, Πρωτέας, που ξεκίνησε όπως σας έχουμε ενημερώσει μέσα από το irafina.gr, από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Κάτοικοι παραπονιούνται πως με τη νέα σηματοδότηση δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις κατοικίες τους καθώς λόγω των νέων μονοδρομήσεων  αναγκάζονται να κάνουν κύκλους. Πολλοί μάλιστα αναρωτήθηκαν πότε  και πως έγινε αυτή η μελέτη

Εμείς μεταφέραμε τα παράπονα αυτά στον δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς, όπως και στον Αντιδήμαρχο Γεράσιμο Βουδούρη, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής

Ο κ. Μπουρνούς ανέφερε στο irafina.gr, πως πρόκειται για την εφαρμογή της μελέτης, που εξωραϊστικός σύλλογος της περιοχής “Ο Νηρέας”, είχε αναθέσει σε πολιτικό μηχανικό Συγκοινωνιολόγο για την εκπόνηση της

Η μελέτη αυτή έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση και έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Σε πρώτη φάση έχουμε την σταδιακή εφαρμογή αυτής της μελέτης.

Όπως ανέφερε ταυτόχρονα γίνονται διορθωτικές κινήσεις και μάλιστα μας ανέφερε πως πρόσφατα βρέθηκε στην περιοχή μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Πάντζα, όπου και μετά από αυτοψία έκριναν πως έπρεπε να αφαιρεθούν κάποιες πινακίδες που δυσχέραιναν την κυκλοφορία

Όσο αφορά τις μονοδρομήσεις μας είπε πως οι δρόμοι έχουν πλάτος περίπου στα 4 μέτρα και δεν γίνεται να είναι διπλής κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε, στο κέντρο της Ραφήνας υπάρχουν μεγαλύτερη σε πλάτος δρόμοι από αυτούς και είναι μονόδρομοι

Οι διορθωτικές κινήσεις θα συνεχίζουν να γίνονται ενώ είναι λογικό οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται καθώς είχαν για πολλά χρόνια συνηθίσει να μετακινούνται σε συγκεκριμένους δρόμους και τώρα θα πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειες τους

Ο κ. Βουδούρης μας είπε πως κατανοεί τους κατοίκους και πως  η μελέτη εφαρμόζεται σταδιακά ώστε να λύνονται τα προβλήματα που δημιουργούνται

Εμείς να θυμίσουμε πως στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 16 Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει ομόφωνα την επικαιροποίηση της μελέτης η οποία στην εισήγηση της ανέφερε:

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος ΝΗΡΕΑΣ ανέθεσε στον Μελετητή Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ, Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο την εκπόνηση της “Μελέτης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης στην Περιοχή ΝΗΡΕΑ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου”.
Η Μελέτη εκπονήθηκε τον Αύγουστο 2009 και τροποποιήθηκε αρχικά τον Ιούλιο 2012 και στη συνέχεια το Νοέμβριο 2015.

Σήμερα το σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου της περιοχής του ΝΗΡΕΑ είναι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης, στους οποίους επιπλέον επιτρέπεται η “στάθμευσης στην οδό” των επιβατικών αυτοκινήτων.
Εξαίρεση αποτελούν ολίγοι μόνον δρόμοι και κυρίως η οδός Νηρέως που είναι μονόδρομος σε ένα μόνο τμήμα της.

Τα κύρια κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι: Πρόβλημα κυκλοφορίας, πρόβλημα στάθμευσης & πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

α. Πρόβλημα Κυκλοφορίας

Το πρόβλημα κυκλοφορίας προέρχεται από την ανεπάρκεια διατομής του συνόλου σχεδόν των δρόμων της περιοχής. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των δρόμων της υπόψη περιοχής, έχουν πλάτος 5.00 – 6.00 μ., είναι διπλής κατεύθυνσης, ενώ υπάρχει και στάθμευση στην μία πλευρά του δρόμου.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προφανή κυκλοφοριακά προβλήματα ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όπου το σύνολο των κατοικιών της περιοχής είναι πλήρες, όχι μόνο από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και από όσους παραμένουν στην περιοχή τους θερινούς μήνες.
Η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού που συνεπάγεται και υψηλή ιδιοκτησία επιβατικών αυτοκινήτων στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του οδικού δικτύου δημιουργεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής, ιδιαίτερα την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου κάθε έτους.

β. Πρόβλημα Στάθμευσης

Όπως αναφέρθηκε, κατά την διάρκεια των θερινών μηνών κυρίως στην περιοχή του ΝΗΡΕΑ υπάρχουν πολλά ΙΧ οχήματα μονίμων κατοίκων και παραθεριστών. Οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης “εκτός οδού” (σε πρασιές, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π.) είναι πολύ λιγότερες από τις απαιτούμενες, για την ικανοποίηση του μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτεταμένο καθεστώς στάθμευσης “επί οδού”. Αυτό ακριβώς το γεγονός, δηλαδή μεγάλος αριθμός σταθμευμένων οχημάτων με ανεπάρκεια διατομών του οδικού δικτύου, δημιουργεί το πρόβλημα στάθμευσης στην υπό μελέτη περιοχή.

γ. Πρόβλημα Οδικής Ασφάλειας

Το έτερο πρόβλημα που υπάρχει στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Οι διπλοί δρόμοι κυκλοφορίας, όπως είναι γνωστόν, δημιουργούν πολυπλοκότητα στρεφουσών κινήσεων σε διασταυρώσεις, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων.
Πράγματι, προβλήματα οδικής ασφάλειας έχουν διαπιστωθεί στην πράξη σε πολλούς κόμβους της περιοχής, όπως π.χ. στις διασταυρώσεις της οδού Νηρέως με τις οδούς Αμφιτρίτης και Δωρίδος, στις οποίες διασταυρώσεις έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ακόμη και θανατηφόρα ατυχήματα.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η βασική πρόταση της Μελέτης είναι η εκτεταμένη εφαρμογή του συστήματος των μονοδρομήσεων. Το σύστημα των μονοδρομήσεων παρουσιάζει μία σειρά χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων, τα κυριότερα των οποίων είναι:

α. Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στενών δρόμων, όπως ισχύει με το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων της περιοχής μελέτης.

β. Διαθεσιμότητα περισσότερου ελεύθερου χώρου στο οδικό δίκτυο της περιοχής για “στάθμευση στην οδό” των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής.

γ. Αύξηση σε σημαντικό βαθμό στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις του οδικού δικτύου, όπου παρουσιάζονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα οδικής ασφάλειας και συνεπώς τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, σε μία διασταύρωση δύο δρόμων διπλής κατεύθυνσης, οι δυνατές κινήσεις των οχημάτων ανέρχονται στον αριθμό των 12 ενώ εάν οι δύο δρόμοι μονοδρομηθούν, οι δυνατές κινήσεις περιορίζονται σε 4 μόνον.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η Μελέτη προτείνει την ευρεία εφαρμογή του συστήματος των μονοδρομήσεων στην περιοχή του ΝΗΡΕΑ. Με τις προτάσεις μονοδρομήσεων της Μελέτης, η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής παρουσιάζεται ως εξής:

α. Διατηρείται η υφιστάμενη μονοδρόμηση της οδού Νηρέως, στο τμήμα που υπάρχει. Τοιουτοτρόπως η οδός αυτή αποτελεί την κύρια είσοδο στον οικισμό από την κεντρική περιοχή της Ραφήνας. Ως ζεύγος μονοδρόμων, η οδός Νηρέως λειτουργεί με την Επαρχιακή Οδό Ραφήνας-Αρτέμιδος. Επιπλέον, η μονοδρόμηση της οδού Νηρέως συνεχίζεται μέχρι την οδό Ποσειδώνος και κατά συνέπεια η οδός αυτή αποτελεί και την είσοδο στον οικισμό των Ορειχαλκουργών από την κεντρική περιοχή της Ραφήνας.

β. Μονοδρομείται το δίδυμο των οδών Αμφιτρίτης και Δωρίδος, συνεπώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες εισόδου και εξόδου οχημάτων στην περιοχή μελέτης από την Επαρχιακή Οδό Ραφήνας-Αρτέμιδος.

γ. Για τις ανάγκες ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων, διατηρείται ως διπλής κατεύθυνσης η οδός Αμαρυλίδος, η οποία αποτελεί όριο της περιοχής μελέτης.

δ. Με τις προτεινόμενες μονοδρομήσεις επισημαίνεται η λειτουργική βελτίωση των κινήσεων στις επικίνδυνες διασταυρώσεις της Νηρέως με τις οδούς Αμφιτρίτης και Δωρίδος. Επιπλέον αυξάνεται η οδική ασφάλεια στο επικίνδυνο τμήμα της οδού Νηρέας, ανάμεσα στις οδούς Θέτιδος και Ναυτίλου, που σήμερα λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης.
ε. Μονοδρομείται το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων δρόμων του οδικού δικτύου της περιοχής.

Νωρίτερα τον Ιούνιο του 2018 το θέμα της μελέτης είχε περάσει ξανά από το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου και τότε είχαν ειπωθεί τα παρακάτω

Ο κ. Καλφαντής είχε κάνει την εισήγηση και είπε πως η μελέτη προβλέπει μονοδρομήσεις στη περιοχή, λόγω των στενών δρόμων. Είπε πως έγινε το 2015 η διαβούλευση και πως θα υπάρχει το κονδύλι την επόμενη χρονιά ώστε να υλοποιηθεί.

Τον λόγο στην συνέχεια πήρε ο κ. Ταρναράς, από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο του «Νηρέα», ο οποίος είπε να μετατραπεί ένα τμήμα της οδού Νηρέως σε ήπιας κυκλοφορίας.

Ο κ. Μπουρνούς ανέφερε πως η συγκεκριμένη μελέτη έχει περάσει από διαβούλευση στον ίδιο τον συνοικισμό. Είναι απόφαση της δημοτικής αρχής να την εφαρμόσει το νωρίτερο δυνατόν. Υπάρχει το θέμα της σηματοδότησης που θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα.

Ο κ. Φαφούτης ρώτησε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της μελέτης

Ο κ. Καλφαντής απάντησε ότι θα χρειαστούν 6 μήνες για την υλοποίηση της, με τον κ. Μπουρνούς να επισημαίνει τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν πριν από την υλοποίηση της.

Ο κ. Βουδούρης είπε πως θα έπρεπε να γίνουν οι αποφάσεις fast track καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος. Είπε πως επιφυλάσσεται να την ψηφίσει αν δεν υπάρχει εφαρμογή άμεσα.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος είπε πως δεν θα το ψηφίσει λόγω των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, ενώ ο κ. Πιστικίδης τόνισε πως ο κ.Ζαφειρόπουλος κάνει λάθος σε όσα λέει και ανέφερε τον τρόπο που έγιναν οι διαδικασίες.

Όσον αφορά τα τροχαία που συμβαίνουν στην περιοχή είπε πως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεχτικοί στην οδήγηση, αλλά με την εφαρμογή της μελέτης βρίσκει λύση ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της περιοχής.

Το θέμα τότε πέρασε κατά πλειοψηφία με τον κ. Ζαφειρόπουλο να ψηφίζει λευκό.

Το θέμα συζητήθηκε ξανά τον Ιανουάριο του 2020 στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή  τότε γνωμοδότησε  θετικά υπέρ των κατωτέρω προτάσεων μονοδρομήσεων της μελέτης :

α. Διατηρείται η υφιστάμενη μονοδρόμηση της οδού Νηρέως, στο τμήμα που υπάρχει. Τοιουτοτρόπως η οδός αυτή αποτελεί την κύρια είσοδο στον οικισμό από την κεντρική περιοχή της Ραφήνας.

Ως ζεύγος μονοδρόμων, η οδός Νηρέως λειτουργεί με την Επαρχιακή Οδό Ραφήνας-Αρτέμιδος.

Επιπλέον, η μονοδρόμηση της οδού Νηρέως συνεχίζεται μέχρι την οδό Ποσειδώνος και κατά συνέπεια η οδός αυτή αποτελεί και την είσοδο στον οικισμό των Ορειχαλκουργών από την κεντρική περιοχή της Ραφήνας.

β. Μονοδρομείται το δίδυμο των οδών Αμφιτρίτης και Δωρίδος, συνεπώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες εισόδου και εξόδου οχημάτων στην περιοχή μελέτης από την Επαρχιακή Οδό Ραφήνας-Αρτέμιδος.

γ. Για τις ανάγκες ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων, διατηρείται ως διπλής κατεύθυνσης η οδός Αμαρυλίδος, η οποία αποτελεί όριο της περιοχής μελέτης.

δ. Με τις προτεινόμενες μονοδρομήσεις επισημαίνεται η λειτουργική βελτίωση των κινήσεων στις επικίνδυνες διασταυρώσεις της Νηρέως με τις οδούς Αμφιτρίτης και Δωρίδος.

Επιπλέον αυξάνεται η οδική ασφάλεια στο επικίνδυνο τμήμα της οδού Νηρέας, ανάμεσα στις οδούς Θέτιδος και
Ναυτίλου, που σήμερα λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης.

ε. Μονοδρομείται το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων δρόμων του οδικού δικτύου της περιοχής

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.