Νέα Μάκρη: Νέα θέση εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).

2. Την ανάγκη κάλυψης θέσης νοσηλεύτριας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

• Νοσηλεύτρια απόφοιτη ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ με 5ετη τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Δείτε ακόμα:  Το μήνυμα της Βανίτας Σωφρόνη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Απαραίτητα έγγραφα:

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του Sars-Cov-2.
• Πιστοποιητικό υγείας.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

– Δεκτές και νοσοκόμες χωρίς πτυχίο με αποδεδειγμένη πολυετή, πρακτική εμπειρία.
– Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, θα προτιμηθούν.

Οι υποψήφιες θα πρέπει να στείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο info@pammakaristos.eu

Όσες διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος: Tηλ.: 22940 – 91206/96013, Fax: 22940 – 91407

Δείτε ακόμα:  «Ψευτογιατρός», Κορωπί: Συγκλονίζει η μητέρα 16χρονου θύματος - «Εμπιστεύτηκα τη ζωή του σε έναν δολοφόνο»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος Ρούσσος